Bezpečnostní plot je častým dotazem při stavbě plotu okolo firemních areálů a hal. Stejné metody lze použít také pro oplocení pozemku s rodinným domem. Jaké jsou tedy možnosti při stavbě bezpečnostního plotu?

Bezpečnostní plot zabezpečený ostnatým drátem

Ostnatý drát lze instalovat hned 2 způsoby na klasický plot. Klasickým plotem v tomto případě myslíme plot z pletiva nebo z drátěných plotových dílců. První způsob instalace je takový, že se plotové sloupky koupí vyšší než je samotné pletivo a ostnatý drát se pomocí „úchytek napínacího drátu“ nainstaluje velmi snadno na přečuhující část plotového sloupku.

Druhý způsob instalace ostnatého drátu je pomocí bavoletů. Bavolety jsou speciální držáky, do kterých se umisťuje ostnatý nebo žiletkový drát. Bavolet může být jednostranný (funguje tedy pouze pro jednu stranu pozemku) a nebo oboustranný (ve tvaru písmene Y – dokáže zadržet osoby z obou stran pozemku)

Bezpečnostní plot zabezpečený žiletkovým drátem

Samostatný žiletkový drát lze instalovat na plot pouze jedním způsobem a to pomocí bavoletů (ty mohou být jednostranné, či oboustranné – ve tvaru písmene Y – stejně jako u ostnatého drátu) Do ok v bavoletu se musí vložit napínací drát který napneme a v případě oboustranného bavoletu (tvar Y) vložíme do vzniklé kolíbky z napínacích drátů drát žiletkový. Žiletkový drát je totiž vyráběn tak, že drží tvar šroubovice a nejde jej narovnat podobně jako drát ostnatý.

Bezpečnostní drát zabezpečený kombinací ostnatého a žiletkového drátu

Kombinace obou bezpečnostních drátů je možná podobně jako u instalace samotného žiletkového drátu. Funguje to tedy tak, že se použije Y bavolet, z ostnatého drátu se vytvoří kolíbka, do které se vloží šroubovice z žiletkového drátu. Tento způsob instalace zabezpečení na drátěný plot je nejkvalitnější a nejbezpečnější možný.